Mesindusest

Mesindus on kogu maailmas laialt levinud vana majandusharu, mille juured ulatuvad aastatuhandete taha. Seda tõendavad ligikaudu 20 000 aastat vanad kaljujoonised, kus on kujutatud meejahti pidavaid inimesi, kelle ainsaks magusavajaduse rahuldamise allikaks oli sel ajal mesi. Eesti aladel on mesindusega tegeletud üle 4000 aasta.  Esimesed teated tarukastide kasutuselevõtust Eesti aladel pärinevad 18. sajandi lõpust.

Alates 20. sajandi algusest on Eesti juhtivad mesinikud pühendunud rahvusliku tarutüübi väljatöötamisele. Esimesed tuntumad omamaised tarutüübid on Viljandi taru ja Tartu taru, mida võib lugeda traditsioonilise Eesti taru eelkäijateks. Eesti taru modifikatsioonina on olnud kasutusel kergema konstruktsiooniga Polli taru. Lisaks on võetud kasutusele mitmed välismaised tarutüübid, mida on kohandatud põhjamaisesse kliimasse.

Tarudes kasutatavatest kärjeraamidest on Eestis tänapäeval kasutusel peamiselt kolm standardmõõtu raame (Eesti raam, Langstroth raam ja Farrar raam), teisi raame (näiteks Dadant) või nende modifikatsioone kohtab harvem. Tarutüüpidest on kasutusel nii lamavtarud (raame lisatakse olemasolevate kõrvale) kui ka korpustarud (raame lisatakse peale koos uue korpusega). Kuigi vanema põlvkonna mesinikud kasutavad peamiselt Eesti raamimõõdule vastavat lamavtaru, on pealekasvava mesinikepõlvkonna poolt eelistatud pigem Ameerika päritolu Langstroth ja Farrar standardile vastavad korpustarud, mida on kergem transportida ja hooldada.

Korpustarude kasutuselevõtt andis ühtlasi võimaluse paljude uute mesindusvõtete kasutamiseks, mis lamavtarude puhul on raskendatud. Kasutusel on erinevaid kombinatsioone, näiteks Eesti raamimõõdu jaoks kohandatud korpustarud. Ühest eelistust ühegi standardi ja tarutüübi osas Eestis välja aga ei ole kujunenud, mis mõnevõrra pärsib mesinduse üldist arengut, kuid annab soodsa kasvupinnase loovaks lähenemiseks ja innovaatilisteks uuendusteks. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kasutatakse seda, millega ollakse harjunud või mille jaoks on olemas hooldusvahendid ja seadmed, mistõttu alustava mesiniku jaoks on oluline esmalt otsustada ära, millise tarutüübi ja raamimõõduga majandama hakata, kõik ülejäänu hakkab sõltuma nendest valikutest.